บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า และ จำหน่าย ผ้ายดิบ ด้ายฝ้าย ด้ายใยผสม ด้ายใยสังเคราะห์ ผ้าผืนสีขาว ผ้าย้อมสี และ ผ้าทอลวดลายตามที่ลูกค้าต้องการ เสื้อสำเร็จรูป ขายให้แก่ลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "TTI"

adtti